12-strengs elektriske gitarer

12-strengs elektriske gitarer er lik en standard 6-strengs gitar, men de har også 6 ekstra strenger som tunes i samklang, vanligvis en oktav høyere enn deres standard motpart. I motsetning til de andre 5 strengene, er den øverste E-strengen ofte en duplikert streng som finnes på nøyaktig samme tonehøyde som standard topp-E.

View All Information

Danelectro 12 strengers elektrisk gitar

Første 5 produkt visning

Dean 12 strengers elektrisk gitar

Første 5 produkt visning

Gear4music 12-strengs elektriske gitarer

Første 9 produkt visning

Gretsch 12 strengers elektrisk gitar

Første 4 produkt visning

Hagstrom 12 strengers elektrisk gitar

Første 1 produkt visning

Italia 12 strengers elektrisk gitar

Første 4 produkt visning

Rickenbacker 12 strengers elektrisk gitar

Første 16 produkt visning

Schecter 12 strengers elektrisk gitar

Første 2 produkt visning