Gitarer 12 string

12-strengs elektriske gitarer er lik standard 6-strengers gitar, men de har en ekstra 6 strenger som stilles i samklang, vanligvis en oktav høyere enn deres standard motpart. I motsetning til de andre 5 strengene er topp-E strengen ofte en like streng som finnes på nøyaktig samme tonehøyde som standard topp-E.

View All Information

Danelectro 12 strengers elektrisk gitar

Første 5 produkter viser

Dean 12 strengers elektrisk gitar

Første 4 produkter viser

Gear4music 12-strengs elektriske gitarer

Første 9 produkter viser

Gretsch 12 strengers elektrisk gitar

Første 4 produkter viser

Hagstrom 12 strengers elektrisk gitar

Første 1 produkter viser

Italia 12 strengers elektrisk gitar

Første 4 produkter viser

Rickenbacker 12 strengers elektrisk gitar

Første 3 produkter viser

Schecter 12 strengers elektrisk gitar

Første 2 produkter viser