MIDI-interface

Et MIDI-interface er et nyttig verktøy for å koble til all hardware som bruker MIDI-tilkoblinger. En vanlig bruk av et MIDI-interface, er å koble en hardware-synthesizer, som ikke har USB MIDI, til en datamaskin via USB, så den kan brukes som en kontroll overflaten eller MIDI-keyboard.

View All Information

MIDI-interface

Første 53 produkt visning