Krysskabel

En Crossover er en enhet som brukes til å dele opp lydsignalet frekvenser i forskjellige grupper, slik at signalet kan distribueres mellom høyttaler systemer med separate, optimalisert høyttalere. Den vanligste bruken av en crossover er å skille bass frekvensbåndet slik at den kan rutes til en basshøyttaler.

View All Information

Overganger

Første 16 produkt visning