Hørselsvern

Hørselsvern kan ofte være en oversett bekymring blant musikere. Å spille i band og spiller live musikk kan ha langsiktige skadelig effekt på ørene. Det menneskelige øret er kanskje det viktigste instrumentet du vil noen gang bruke, så det er viktig å tilby beskyttelse fra høyt kilder og skadelige transienter.

View All Information

Hørselsvern

Første 65 produkt visning