Stoy Gates

En Noise Gate brukes til a styre volumet til et lydsignal. Porten kan settes til enten sla signalet eller la det passere nar innspillingsnivaet nar onsket terskelen. Denne teknikken brukes ofte drum mikrofoner for a unnga uonsket bakgrunn stoy blo gjennom. Det kan ogsa vaere nyttig for a eliminere uonskede buzz eller susing fra gitarforsterkere.

View All Information

Live Gates

Første 12 produkt visning