World Instruments

World Instruments gir mange kulturer rundt i verden av musikk. Vanligvis forbindes med non-western kulturer, er world instruments en viktig del av tradisjonell indisk, afrikanske, asiatiske og Østeuropeisk musikk.

View All Information

World Instruments