Kompressorer

Kompressorer kan brukes for en rekke aktiviteter i studio. Deres primaere bruk er a legge stabilitet til dynamiske omrade instrument eller lyder. Dette betyr enten gjore stille deler hoyere eller hoyere deler roligere slik generelle blandingen er balansert. Kompressorer er noen ganger siden lenket til en inngangskilden, vanligvis en kick trommel eller en perkussive element, som skaper en rytmisk, pulserende lyd ofte funnet i elektronisk musikk.

Studio kompressorer

Første 60 produktvisninger