Resonatorgitar

Resonatorgitarer lager lyd gjennom metallkjegler i stedet for et tradisjonelt gitar soundboard. De ble opprinnelig utformet for a gi mer volum til gitarer i danseband, men de er nå verdsatt av mange musikere, spesielt i blues og bluegrass, for sin karakteristiske lyd.

View All Information

Resonator-gitar

Første 44 produkt visning