Baryton horn

Baryton blir ofte forvekslet med eufonium. Selv om de er like i både design og toneområde, har baryton en mindre og mer sylindrisk boring. Baryton har også et strammere rør og litt mindre sjallstykke.

View All Information

Baryton

Første 21 produkt visning