PA-miksere

PA-miksere er kjernen i et PA.system og kombinerer flere instrumentinnganger, nivåjustering og tonekontroll før den rutier inn i hovedhøyttalerne og monitorsystem.

Vis all informasjon

Våre mest populære PA-miksere