Pauker

Den Timpani (også kjent som Kettle Drum) er en tunet bass tromme som kan replikere og forbedre tonehøyde av de nedre lydende basinstrumentene, som for eksempel basebassen eller tuba. Brukt i orkestre siden 1700-tallet, har timpaniens rolle i orkesteret blitt variert og fremtredende og har sin egen unike rolle i et orkester. evolution av pedal timpani betyr nå at et sett med timpani kan spille full kromatisk skala.

Vis all informasjon

Pauker

Første 10 produktvisninger