Uttalelse om Moderne Slaveri og Menneskehandel

Publisert: 31 August 2017

Denne uttalelsen er skrevet i henhold til Modern Slavery Act 2015. Gear4music Limited er detaljhandelselskapet til Gear4music (Holdings) plc, som er listet på AIM-markedet til London Stock Exchange. Vis all informasjon


Vår Virksomhet

Vi er en online forhandler av musikkinstrumenter og musikkutstyr, med 19 nettsteder på 15 språk og med 8 valutaer. Vi er den største forhandleren i vårt marked i Storbritannia, og en av de største i Europa.

Vi leverer musikkinstrumenter og utstyr produsert av mange av bransjens mest kjente merker, og også en rekke rimelige, høykvalitetsprodukter fra våre egne varemerker.

Over 95% av inntektene vår kommer direkte fra forbrukere, men vi leverer også musikkinstrumenter til pedagogiske og statlige institusjoner, så vel som andre forhandlere. Kundene våre kjøper vanligvis direkte fra våre nettsteder, men det er også mulig å kjøpe noen av produktene våre via andre tredjeparts nettsteder, som for eksempel eBay og Amazon.

Mer informasjon om vår virksomhet er tilgjengelig på http://www.gear4musicplc.com/.


Vår Polise

Vi streber etter å ta i bruk og forbedre metoder som sikrer at ingen slaveri og menneskehandel forekommer i våre forsyningskjeder eller noen annen del av forretningen. Produktene vi selger er produsert i mange ulike land, og vi streber etter å sikre at disse verdiene opprettholdes gjennom hele forsyningskjeden vår.

For å oppnå dette, streber vi etter å identifisere og vurdere områder av virksomheten vår der det finnes potensielle risikoer for moderne slaveri, enten direkte eller indirekte i forsyningskjeden vår. Vi sikter mot å utvikle og implementere effektive systemer og kontroller for å gjennomgå og overvåke at polisen vår overholdes.


Tredjeparts Leverandører

Vi selger mange kjente produkter fra andre varemerker, inkludert Yamaha, Fender, Gibson og Roland.

Vi kjøper produktene fra europeiske leverandørselskaper, hvorav mange er en del av større globale organisasjoner. Disse organisasjonene erkjenner og i de fleste tilfeller publiserer sin forpliktelse til en praksis som motvirker slaveri. Vi vurderer poliser og uttalelser om motvirkning av slaveri i relasjon til våre store leverandører, og forplikter oss til å vurdere alle leverandører av tredjeparts merkevarer.

Vi tilbyr alle våre leverandører en utgave av vår polise om motvirkning av slaveri, og forventer med dette at deres egen poliser og polisene til deres leverandører møter de samme høye standardene.

Vi vil bedømme alle tilfeller der denne polisen ikke overholdes hvis og når de forekommer, og deretter ta de nødvendige skrittene for å få ordning på den manglende overholdelsen.


Våre Varemerker

Produkter med våre egne varemerker er anskaffet fra produsenter i flere land rundt omkring i verden, og er ofte produsert etter egne spesifikasjoner og eget design. Den 31. august 2017 hadde vi aktive samarbeid med over 40 produsenter, hovedsakelig i Østen.

For å sikre at vi ikke er involvert i moderne slaveri eller brudd på menneskerettigheter på noen måte, gjennomfører vi egne, uavhengige inspeksjoner av tredjeparts institusjoner som er involvert i produksjonen av våre produkter. Under disse inspeksjonene utfører vi omfattende kontroller og produserer skriftlige "fabrikkinspeksjon" rapporter som deles med ledere og/eller eiere av institusjonene, og som inkluderer formelle anbefalinger som må igangsettes der det skulle være nødvendig.

Vi slutter å benytte fabrikker som ikke oppfyller disse standardene.

Vi gjennomførte 16 inspeksjoner i løpet av 6-måneders perioden fram mot 31. august 2017.

Kontrollene inkluderer:

  • Arbeidsmiljøet - ventilasjon, belysning, renslighet, temperatur
  • Arbeidstiden til fabrikkansatte
  • Standard på maskiner & utstyr og vakter
  • Sikkerhetsutstyr, inkludert brannslukningsutstyr og førstehjelputstyr
  • PPE & opplæring
  • Nødutganger & skilter
  • Fasiliteter for ansatte – WC, kjøkken, osv.
  • Fabrikksertifisering - BSCI-sertifikat for samfunnsansvar, OHSAS18001 Occupational Health & Safety

Så lang har responsen på våre fabrikkinspeksjoner vært positiv.

Nominert medlemmer av innkjøpteamet for våre egne varemerker er opplært til å kunne utføre disse kontrollene.


Administrerende direktør Kommersiell direktør Finansdirektør
Andrew Wass Gareth Bevan Chris Scott