GEAR4MUSIC VILKÅR OG BETINGELSER

Oppdatert 8. desember 2023

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

Vår fullstendige personverns- og informasjonskapselpolise finner du her.


VILKÅR OG BETINGELSER

Ingen utsagn eller salgsbetingelser i disse vilkårene påvirker eller begrenser dine lovbestemte rettigheter i henhold til EUs forbrukerrettighetsdirektiv, Consumer Rights Act 2015 eller The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013.

Alle bestillinger av varer behandles fra Gear4Music Limited, med unntak av kasser der betaling skjer med kreditt- eller debetkort, som behandles fra Gear4Music Europe Limited, som er et heleid datterselskap fra Gear4Music Limited (som skal oppfylle bestillinger mottatt og behandlet fra Gear4Music Europe Limited).


Gear4music Europe Limited er etablert i Irland.


Alle bestillinger utføres i henhold til følgende betingelser, som skal være en del av og regulere salgskontrakten. Kundens aksept av varene skal anses som aksept av disse salgsbetingelsene, med mindre kunden gir skriftlig beskjed til selgeren innen 15 dager etter mottak av dette brevet eller levering av varene. Ethvert vilkår som forsøkes innført av kunden, enten i et dokument eller på annen måte, som er i strid med eller kommer i tillegg til disse vilkårene, vil ikke bli akseptert. Ingen agent eller representant for selgeren har myndighet til å endre disse vilkårene.


BETALINGSBETINGELSER
Ved bestilling med kreditt- eller debetkort belastes betalingskortet når bestillingen er bekreftet. Leverandøren forbeholder seg retten til å avvise betaling med kreditt- eller debetkort. Direkte bankoverføring anbefales når betaling med kort ikke er mulig eller ikke aksepteres. Leverandøren aksepterer kun innkjøpsordrer med 30 dagers kredittid fra anerkjente utdanningsinstitusjoner og offentlige etater. Varene forblir leverandørens eiendom inntil de er betalt i sin helhet, og leverandøren forbeholder seg retten til ikke å sende ut varene før de er betalt.


FORSENDELSE AV BESTILLINGER
Selgeren er ikke bundet av en kjøpekontrakt før varene er mottatt av kunden. Som angitt på produktsiden er leveringsdatoen kun et estimat - selgeren vil gjøre sitt beste for å overholde den oppgitte leveringsdatoen. Mange produkter lagerføres av leverandøren, men i noen kasser er den oppgitte datoen et estimat på hvor lang tid det vil ta å bestille varen fra produsenten og levere den til kunden. Leverandøren forbeholder seg retten til å dellevere bestillinger, men vil ikke kreve mer enn den totale annonserte leveringsprisen for levering av hele bestillingen.


VARER SOM ER SKADET UNDER TRANSPORT
 1. Varer som kunden har mottatt og som har blitt skadet under transport, må meldes til leverandøren så snart som mulig, og senest innen 14 dager etter at varene er mottatt.
 2. Leverandøren vil hente skadede varer hos kunden og levere erstatningsvarer så raskt som mulig for egen regning.
 3. Leverandøren påtar seg ansvaret for varens tilstand frem til den er levert til kunden, slik at eventuelle skader eller brekkasje underveis er leverandørens ansvar, men hvis noe skjer etter at den er levert til kunden, kundens eget oppbevaringssted eller kundens utpekte nabo, er det kundens ansvar, og leverandøren kan ikke påta seg noe erstatningsansvar.
 4. Leverandøren påtar seg ikke noe ansvar for varer som er skadet under transport dersom kunden melder fra om skaden senere enn 14 dager etter mottak av varene.
 5. Leverandøren vil refundere rimelige returkostnader dersom kunden kan fremlegge uavhengig bevis for at skaden kan tilskrives leverandøren eller den instruerte kureren.
 6. Hvis kundens returnerte varer, til tross for hensiktsmessig og sikker emballasje, blir skadet under transporten fra kunden til leverandøren, tar leverandøren ansvaret dersom leverandøren har ordnet og tilrettelagt for henting og levering.
 7. Hvis kunden har sørget for å sende varen tilbake til selgeren for egen regning, påtar ikke selgeren seg noe ansvar, og kunden må kontakte budfirmaet sitt for å få erstatning for tap av refusjon eller benytte seg av transportforsikringen.

LEVERING AV FEIL VARE
 1. Enhver vare som kunden mottar og som kunden anser som feil levert, må meldes til selger så snart som mulig, og senest innen 14 dager etter at varen er mottatt.
 2. Leverandøren vil hente feil vare hos kunden og levere erstatningsvare så raskt som mulig for egen regning.
 3. Kunden har ansvar for å returnere den feilaktige varen eller en vare som ved et uhell er blitt levert til kunden av leverandøren uten bestilling eller betaling.
 4. Hvis Kunden ikke returnerer varen, vil Leverandøren belaste Kunden for hele kostnaden for varen.

TILBAKETREKKING ELLER KANSELLERING AV BESTILLINGER
 1. Kunden har rett til å kansellere en bestilling av varer som er kjøpt fra leverandørens nettsted eller lagt inn via telefon eller e-post senest 30 dager etter levering, og 14 dager etter levering for brukte varer. Ved avbestilling av en bestilling innenfor kundens lovbestemte rettigheter eller i henhold til leverandørens pengene-tilbake-garanti, er kunden ansvarlig for å returnere varene til leverandøren for egen regning.
 2. Bestillinger kan kanselleres per brev, e-post eller telefon.
 3. Varene må returneres senest 14 dager fra den dagen kunden meddelte angreretten til leverandøren.
 4. Det er imidlertid noen begrensninger for produkter som kan avbestilles etter levering, som følger:
  • Programvare, CD-er og DVD-er som er brukt, ikke forseglet og/eller registrert hos produsenten i kundens navn;
  • Varer som kommer i direkte kontakt med nese, ører eller munn, f.eks. in-ear-monitorer eller treblåserør, som normalt selges forseglet i butikk og av hygieniske årsaker ikke kan testes;
  • Varer som har blitt blandet/installert uatskillelig med andre varer etter levering eller modifisert på noen måte.
 5. Kunden rådes til å pakke ut produktene forsiktig, oppbevare all emballasje, undersøke varene og legge dem tilbake i esken for sikker retur dersom de ikke ønsker dem.
 6. Leverandøren kan kansellere en bestilling fra en kunde inntil varene er mottatt av kunden hvis leverandøren ikke lenger er i stand til å levere varen, hvis det har skjedd en vesentlig prisendring på varen, hvis leverandøren mistenker at transaksjonen er uredelig, eller hvis leverandøren mener at kunden misbruker returpolitikken. Hvis en bestilling kanselleres av leverandøren, vil alle innbetalte beløp bli refundert i sin helhet innen 10 dager.
KUNDERETURER:

Nye produkter:
 1. Produkter kan returneres mot full refusjon innen 30 dager etter levering.
 2. Forutsatt at kunden informerer leverandøren innen 30 dager etter levering til kunden, refunderer leverandøren standard leveringskostnader.
Brukte produkter:
 1. Produkter kan returneres mot full refusjon innen 14 dager etter levering.
 2. Forutsatt at kunden informerer leverandøren innen 14 dager etter levering til kunden, refunderer leverandøren standard leveringskostnader.
Alle produkter:
 1. Hvis kunden kansellerer en bestilling i tråd med sine lovbestemte rettigheter eller ønsker å returnere en vare i henhold til leverandørens pengene-tilbake-garanti, er kunden ansvarlig for å returnere varene til leverandøren. Forespørsler om returforsendelse av avbestilte bestillinger vil medføre et gebyr, hvis størrelse og vekt avhenger av varens størrelse og vekt.
 2. Hvis leverandøren mottar varer som ikke har blitt behandlet med rimelig forsiktighet, skal leverandøren redusere kundens refusjonsbeløp tilsvarende reduksjonen i varens verdi.
 3. Enkelte varer er kun berettiget til pengene tilbake-garanti dersom de returneres til Leverandøren ubrukt og forseglet i originalemballasjen, og når det gjelder programvare, uregistrert. Disse varene inkluderer:
  • Programvare
  • CD-er og DVD-er
  • In-Ear-hodetelefoner og In-Ear-monitorer
  • Ørepropper og hørselvern
  • Munnstykker, rør etc... for treblåsere og messingblåsere
  • Produkter for munn- og leppepleie
 4. Alle returnerte treblåse- og messinginstrumenter påløper et desinfiseringsgebyr på £ 5 hvis de ikke returneres ubrukt og med hygienepakningen intakt.
 5. Hvis en kunde returnerer en smart eller tilkoblet enhet, anbefales det at kunden kobler enheten fra hjemmenettverket eller bedriftsnettverket og sletter eller «kobler fra» sine personlige kontoer, f.eks. Google, Spotify eller Amazon Alexa. Hvis en enhet har datalagringsfunksjonalitet, må alle private data slettes før enheten returneres til leverandøren. Leverandøren vil forsøke å tilbakestille alle slike enheter til fabrikkinnstillingene, men leverandøren garanterer ikke dette og påtar seg ikke noe ansvar for skader forårsaket av tredjeparts misbruk.
DEFEKTE VARER INNENFOR STANDARD GARANTI:

Nye produkter:
 1. Alle produkter har minst 5 års garanti med mindre annet er oppgitt.
 2. For varer som blir defekte på grunn av produksjonsfeil innen 2 år etter kjøpet, vil leverandøren sørge for henting og reparasjon av produktet.
 3. Hvis produktet ikke kan repareres innen 60 dager, vil det bli utstedt et erstatningsprodukt som ikke er eldre eller i dårligere stand enn det opprinnelige produktet som kunden returnerte.
 4. Hvis varen blir defekt i løpet av garantiperioden, men etter 1 år fra leveringsdatoen, gjelder de samme vilkårene som ovenfor, men kunden forventes å betale for alle rimelige tiltak for å bevise produksjonsfeilen og for kostnadene ved å returnere produktet til leverandøren.
 5. Produkter kan ikke returneres til leverandøren for refusjon senere enn 30 dager etter levering, med mindre leverandøren ikke er i stand til å oppfylle sine garantiforpliktelser.
Nesten nye produkter og ex-demoprodukter:
 1. Alle produkter har minst 2 års garanti med mindre annet er oppgitt.
 2. Hvis en vare blir defekt på grunn av produksjonsfeil innen garantiperioden, vil leverandøren sørge for henting og reparasjon av produktet.
 3. Hvis produktet ikke kan repareres innen 60 dager, vil det bli utstedt et erstatningsprodukt som ikke er eldre eller i dårligere stand enn det opprinnelige produktet som kunden returnerte.
 4. Hvis varen blir defekt i løpet av garantiperioden, men etter 1 år fra leveringsdatoen, gjelder de samme vilkårene som ovenfor, men kunden forventes å betale for alle rimelige tiltak for å bevise produksjonsfeilen og for kostnadene ved å returnere produktet til leverandøren.
 5. Produkter kan ikke returneres til leverandøren for refusjon senere enn 30 dager etter levering, med mindre leverandøren ikke er i stand til å oppfylle sine garantiforpliktelser.
Brukte produkter:
 1. Alle produkter har minst 1 års garanti med mindre annet er oppgitt.
 2. Hvis en vare blir defekt på grunn av produksjonsfeil innen garantiperioden, vil leverandøren sørge for henting og reparasjon av produktet.
 3. Hvis produktet ikke kan repareres i løpet av garantiperioden, refunderes beløpet.
 4. Produkter kan ikke returneres til leverandøren for refusjon senere enn 14 dager etter levering, med mindre leverandøren ikke er i stand til å oppfylle sine garantiforpliktelser.
Alle produkter:
 1. Denne garantien omfatter ikke varer som er blitt defekte på grunn av feil bruk, utilsiktet skade eller andre årsaker enn produksjonsfeil.
 2. Hvis en vare viser seg å være uten feil når den returneres til leverandøren, og er utenfor perioden for pengene-tilbake-garantien, vil leverandøren returnere varen til kunden mot en liten kostnad.
 3. Leverandøren anbefaler at kunden forsikrer varene sine.

ANSVAR:
 1. Leverandøren er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av virksomhet eller inntekt.
 2. Selv om leverandøren gjør sitt ytterste for å sikre at de leverte varene i alle henseender samsvarer med spesifikasjonen eller beskrivelsen som er oppgitt, er leverandøren ikke ansvarlig for mindre variasjoner i spesifikasjonen, og ingen slike mindre variasjoner skal være gjenstand for krav mot leverandøren.
 3. Leverandøren vil, i den grad det er i hans/hennes makt, ta alle rimelige forholdsregler for å sikre opplysningene om kundens bestilling og betaling, men dersom det ikke foreligger uaktsomhet fra leverandørens side, kan leverandøren ikke holdes ansvarlig for tap som kunden måtte lide dersom en tredjepart skaffer seg uautorisert tilgang til data som kunden oppgir når han/hun går inn på eller bestiller fra leverandørens nettsider.

KUNDEKLAGER
Hvis kunden har behov for å sende inn en klage, skal kunden først ringe eller opprette en ny sak via lenken "Ta kontakt" på hjemmesiden vår. I mange kasser løses en klage best av den personen som er ansvarlig for det aktuelle problemet. Hvis klagen er mottatt av denne personen, kan det hende at vedkommende kan løse den raskt, og vil gjøre det hvis det er mulig og hensiktsmessig.

Uansett om klagen er løst eller ikke, vil informasjonen om klagen bli sendt til kundeserviceansvarlig innen én uke. Når kundeservicesjefen mottar klagen, registrerer han/hun den i klageloggen. Hvis klagen ikke allerede er løst, utpeker han/hun en egnet person til å undersøke saken og iverksette nødvendige tiltak. Hvis klagen gjelder en bestemt person, skal vedkommende informeres og gis en rimelig mulighet til å svare. Klager skal bekreftes av personen som behandler klagen innen 3 virkedager.

I bekreftelsen skal det opplyses om hvem som behandler klagen og når klageren kan forvente et svar. Ideelt sett bør klageren få et endelig svar innen 2 uker. Hvis dette ikke er mulig, for eksempel fordi en undersøkelse ikke er fullført, skal det sendes en statusrapport med en indikasjon på når et fullstendig svar vil bli gitt. Uansett om klagen er berettiget eller ikke, skal svaret til klageren beskrive hva som er gjort for å undersøke klagen, konklusjonene fra undersøkelsen og eventuelle tiltak som er iverksatt som følge av klagen. Hvis klageren mener at problemet ikke har blitt løst på en tilfredsstillende måte i første fase, kan vedkommende be om at klagen behandles på styrenivå. På dette stadiet vil klagen bli sendt videre til styret. Anmodningen om styrebehandling skal bekreftes innen en uke etter at den er mottatt. I bekreftelsen skal det opplyses om hvem som vil behandle saken og når klageren kan forvente svar.

EU-kommisjonen har skapt en platform dedikert til forbrukerrettighetsklager (ODR) for å tillate kunder å sende inn klager vedrørende produkter eller tjenester via et nettskjema. Vennligst besøk https://ec.europa.eu/consumers/odr/ for mer informasjon.

UTVIDEDE GARANTIVILKÅR:
Disse vilkårene skal endre standardvilkårene for en spesifikk vare dersom kunden har kjøpt en utvidet garanti for denne varen, og skal erstatte de relevante klausulene i standardvilkårene. Hvis det ikke er angitt noe annet vilkår i disse vilkårene, gjelder fortsatt standardvilkårene.

DEFEKTE VARER INNENFOR UTVIDET GARANTI:
 1. Hvis produktet blir defekt på grunn av en produksjonsfeil i løpet av en toårsperiode, vil leverandøren sørge for gratis retur.
 2. Etter to år er kunden ansvarlig for kostnadene ved å returnere varen til leverandøren og kostnadene ved å levere varen tilbake til kunden.
 3. Leverandøren refunderer rimelige returkostnader dersom kunden kan fremlegge uavhengig bevis for at feilen kan tilskrives leverandøren eller produsenten.

TILBAKETREKKING ELLER KANSELLERING AV BESTILLINGER:
 1. Med forbehold om unntakene fra garantien som er beskrevet i dette dokumentet, kan produkter returneres mot full refusjon innen det antall dager som er angitt fra levering.
 2. I stedet for leverandørens standard 30-dagers pengene-tilbake-garanti er det opptil 180 dager tilgjengelig (det nøyaktige antallet dager er oppgitt på produktsiden). Dette gjelder med forbehold om følgende:

  For forespørsler om retur innen 30 dager etter levering:
  • Kunden må sende produktene tilbake til leverandøren, eller alternativt kan leverandøren arrangere henting mot et gebyr avhengig av varens størrelse og vekt.
  • Eventuelle standard leveringskostnader som er lagt til kundens bestilling, vil bli refundert.
  • Kostnaden for den utvidede garantien vil bli refundert.
For forespørsler om retur etter 30 dager fra levering:
 • Hvis pengene-tilbake-garantien benyttes etter 30 dager fra levering, men inntil 180 dager fra levering, må kunden sende produktene tilbake til leverandøren, eller alternativt kan leverandøren ordne med henting mot et gebyr avhengig av varens størrelse og vekt.
 • Leveringsgebyret for den opprinnelige bestillingen refunderes ikke.
 • Gebyret for utvidet garanti som kunden opprinnelig betalte, refunderes ikke.
KOSTNADER FOR UTVIDET GARANTI
 1. For kunder i enkelte avsidesliggende eller fjerntliggende områder kan prisen for den utvidede garantien være marginalt høyere på grunn av potensielt høyere kostnader for henting og omlevering.
 2. Kunden vil kunne se denne prisen når de oppgir adresseopplysningene sine i kassen.

VILKÅR FOR TILBAKEBETALING:
Hvis kunden ikke har benyttet seg av garantien etter utløpet av garantiperioden, kan kunden sende en kopi av garantibeviset og den opprinnelige kjøpsfakturaen til leverandøren innen én måned etter utløpsdatoen, og leverandøren vil sende deg en sjekk på 50 % av den opprinnelige garantikostnaden.

OVERFØRING AV GARANTIEN:
 1. Hvis kunden overfører eierskapet til de garanterte varene, må leverandøren informeres per e-post om den nye eierens navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer innen 30 dager etter at varen ble solgt.
 2. Unnlatelse av å gjøre dette vil gjøre garantien ugyldig, og den nye eieren kan ikke fremme krav.
 3. Cashback etter garantiperioden er ikke gyldig når en garanti er overført.

LÅNEUTSTYR:
 1. Hvis produkter som dekkes av denne garantien, ikke blir reparert innen 30 dager etter at varene er mottatt på Gear4music, kan kunden be om et gratis låneprodukt.
 2. Låneutstyret er ikke ment som en direkte erstatning, og har ikke nødvendigvis samme pris eller samme funksjoner som originalproduktet, men det skal ha tilsvarende funksjonalitet. (Hvis f.eks. digitalpianoet ditt går i stykker, kan vi låne deg en annen type digitalpiano til produktet ditt er reparert, eller til vi blir enige om en erstatningsmodell eller cashback som beskrevet i disse retningslinjene).
 3. Utlånte produkter forblir til enhver tid Gear4music s eiendom, men må være forsikret mot tyveri og skade forårsaket av kunden.

ERSTATNINGSPRODUKTER:
 1. Hvis en vare ikke kan repareres innen 60 dager, vil en tilsvarende erstatningsvare med tilsvarende funksjonalitet bli levert.
 2. Erstatningsvarer er ikke nødvendigvis nye, men de skal være fullt funksjonelle og ikke eldre enn den varen de erstatter.
 3. Erstatningsprodukter skal ikke være dyrere enn produktet de erstatter.
 4. Erstatningsprodukters egnethet skal diskuteres med kunden, men den endelige avgjørelsen om egnethet tas fra Gear4Music.
 5. Enhver reparasjon eller utskifting av et defekt produkt vil ikke fornye eller forlenge denne garantien utover garantiens opprinnelige utløpsdato.

KONTANTRAPPORT:
Hvis det i løpet av garantiperioden ikke er mulig å levere et egnet erstatningsprodukt som beskrevet ovenfor, eller hvis det foreslåtte erstatningsproduktet har en vesentlig annen spesifikasjon enn det opprinnelige produktet som ikke er akseptabel for kunden, vil det bli tilbudt en kontant refusjon etter at avskrivningen er foretatt, basert på følgende prosentandel av den opprinnelige kjøpesummen:
1. år: 100 %, 2. år: 70 %, 3. år: 45 %, 4. år: 30 %, 5. år: 20 %, 6. år: 15%.

Utsalgsprisen for den utvidede garantien refunderes ikke.
Varer som byttes ut eller som det er betalt kontantrabatt for, blir Gear4music sin eiendom.

KANSELLERING AV FORSIKRINGEN:
Forsikringen kan sies opp når som helst, og det gis en forholdsmessig rabatt basert på hvor lang tid som gjenstår av forsikringen. Forsikringen kan imidlertid ikke sies opp hvis et krav allerede er fremsatt.

UNNTAK FRA GARANTIEN:
Denne garantien er utformet for å dekke produsentfeil. Hvis varen svikter av en eller annen grunn som ikke skyldes produsentfeil, inkludert noen av følgende årsaker, er denne garantien ikke gyldig:
 • Misbruk eller feilbehandling
 • Produktet brukes til noe det ikke er beregnet på (misbruk).
 • Slitasje utover det produktet er beregnet for.
 • Ugunstige miljøforhold
 • Produktet har blitt endret eller modifisert
 • Feilen skyldes bruk av tilbehør eller tilleggsdeler som ikke er spesifikt sertifisert av produktprodusenten.
 • Det er brukt en uegnet strømforsyning eller et uegnet batteri.
 • Utilstrekkelig stell og vedlikehold

ANNEN INFORMASJON
I henhold til ny lovgivning er vi forpliktet til å påpeke at du ikke trenger å kjøpe en utvidet garanti samtidig som du kjøper varen. Du har rett til å se deg rundt, og vi oppfordrer deg til å gjøre det. Denne garantien er en ekstra service til kundene våre, og vi synes virkelig at den er verdt den lille summen den koster.

Denne garantien er et eksklusivt tilbud og drives og støttes økonomisk fra Gear4Music Limited. Kompensasjonsordningen for finansielle tjenester (Financial Services Compensation scheme) gjelder ikke for denne garantien, og pengene er ikke øremerket fra Gear4music Limited. Denne garantien er ikke en forsikring, og vi anbefaler at du også forsikrer varene dine mot tyveri og skade.

Når du kjøper et produkt, er du beskyttet av EUs Forbrukerrettighetsdirektiv (2011/83). Innen de første 12 månedene må selger bevise at varene du kjøpte møtte de nødvendige standardene. Etter de første 12 månedene er det opp til kunden å bevise at produktet var defekt da det ble levert: Dette kan innebære at kunden må gå rettens vei. Mer informasjon om forbrukerrettigheter finner du her.

Forbrukerrettighetsdirektivet dekker deg under helt spesielle omstendigheter hvis det skulle oppstå feil på utstyret ditt etter kjøpet. Vår utvidede garanti gir en mye mer omfattende dekning. Med denne garantien slipper du stresset og bryet med å reklamere utover produsentens standard garantiperiode.

SELGE TIL GEAR4MUSIC
I den følgende avtalen brukes uttrykket «vi/vi/vår» om Gear4music Limited og «du/din» som vår kunde som selger en vare til Gear4music Limited.
Vurdering av brukte produkter
 1. Du får en estimert verdivurdering av et produkt når du har fylt ut det elektroniske verdivurderingsskjemaet. Dette anslaget vises på skjermen og sendes til deg via e-post.
 2. Varene vil bli undersøkt og taksert ved mottak på vårt lager, og det vil bli fastsatt en tilbudspris som ikke er gjenstand for forhandling.
 3. Hvis vår verdivurdering er lik eller høyere enn vår opprinnelige estimerte pris, vil vi enten utbetale denne summen til kontoen din eller gi deg kontokreditt, alt etter hva du har bedt om.
 4. Hvis vår verdivurdering er lavere enn vårt opprinnelige prisoverslag, informerer vi deg via e-post, og du kan enten akseptere den lavere prisen, eller vi returnerer varen til deg for din regning.
 5. Du må inkludere alt tilbehør som er nødvendig for at produktet skal kunne brukes normalt, inkludert, men ikke begrenset til, strømforsyningsenheter, adaptere, kabler, omformere og stativer. Eventuelle ufullstendige varer kan bli returnert til deg for din regning.
Transport av brukte produkter til Gear4music
 1. Varer kan sendes til oss enten ved hjelp av vår budtjeneste eller via en hvilken som helst sporbar leveringsmetode etter eget valg.
 2. Varer som sendes til oss for verdivurdering, er utelukkende på din risiko inntil de mottas av oss, med mindre de sendes med vår budtjeneste.
 3. Varer som sendes til oss ved hjelp av vår budtjeneste, er på vår risiko når de er mottatt av budet.
 4. Varer som ikke er pakket i henhold til budets krav, eller som budet mener ikke er pakket godt nok for å beskytte varene, vil ikke bli akseptert av vårt bud.
 5. Varer som vi mottar og som har fått alvorlige skader på grunn av utilstrekkelig emballasje, vil bli avvist og returnert for din regning.
 6. Detaljer om hvordan du pakker varene dine riktig, kan du se under den elektroniske vurderingsprosessen og få tilsendt via e-post når en vurdering er foretatt.
 7. Du er ikke forpliktet til å gjøre dette, men vi anbefaler at du tar og oppbevarer bilder av varene før og etter at de er pakket. Dette kan være til stor hjelp i reklamasjonssaker der varene blir skadet ved et uhell under transport eller på grunn av utilstrekkelig emballasje.
 8. Ikke-dokumenterte gjenstander eller tilbehør som sendes sammen med den brukte varen, anses å være inkludert i salget, med mindre dette er spesifisert på forhånd.
Juridisk
 1. Ved å akseptere vårt tilbud og godta å selge en vare til oss, bekrefter du at du er den rettmessige eieren av varene, at du har rett til å selge, og at varene er fri for tredjeparts interesser eller krav.
 2. Du skal holde oss skadesløse for ethvert sivilrettslig erstatningskrav dersom det viser seg at varene er stjålet eller forfalsket.
 3. Vi formaterer alle lagringsenheter der vår verdivurdering tilsvarer eller overstiger vårt opprinnelige estimat.
 4. Hvis vår verdivurdering er lavere enn vårt estimat, fjerner vi brukerinnhold og personopplysninger først etter at du har akseptert vår lavere verdivurdering.
 5. Du er selv ansvarlig for å fjerne brukerinnhold eller personopplysninger fra varene før du sender dem til oss for verdivurdering, da disse opplysningene vil bli slettet av oss dersom verdivurderingen er lik eller høyere enn vårt opprinnelige estimat. Se 3. og 4. ovenfor.
 6. Vi er ikke ansvarlige for tap av data eller innhold som er fjernet fra en enhet i henhold til betingelsene beskrevet i c. og d. ovenfor.