GEAR4MUSIC VILKÅR

Oppdatert 21. juni 2022

PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

Våre fullstendige retningslinjer om personvern og informasjonskapsler kan sees her .

KUNDEKLAGER

I tilfellet der en kunden trenger å legge igjen en klage, skal de først ringe eller sende e-post til info@gear4music.com eller bruke det elektroniske skjemaet på kontaktsiden vår. I mange kasser løses en klage best av personen som er ansvarlig for det aktuelle problemet. Hvis klagen er mottatt av denne personen, kan de være i stand til å løse den raskt og vil gjøre det hvis mulig og hensiktsmessig.

Uansett om klagen er løst eller ikke, vil klageinformasjonen bli gitt til kundeserviceansvarlig innen en uke. Etter mottak av klagen registrerer kundeserviceansvarlig den i klageloggen. I tilfelle det ikke allerede er løst, delegerer de en passende person til å undersøke og iverksette passende tiltak. Hvis klagen gjelder en bestemt person, bør de informeres og gis en rettferdig mulighet til å svare. Klager skal kvitteres av den som behandler klagen innen 3 virkedager.

Bekreftelsen skal si hvem som behandler klagen, og når personen som klager kan forvente et svar. Ideelt bør kunden som har sendt inn en klage få et endelig svar innen to uker. Hvis dette ikke er mulig fordi en undersøkelse for eksempel ikke er fullført, bør en fremdriftsrapport sendes med en indikasjon på når et fullstendig svar vil bli gitt. Hvorvidt klagen er berettiget eller ikke, bør svaret til klageren beskrive tiltakene som er tatt for å undersøke klagen, konklusjonen fra undersøkelsen, og eventuelle tiltak som følge av klagen. Hvis klageren føler at problemet ikke har blitt løst tilfredsstillende på første omgang, kan de kreve at klagen blir vurdert på styrets nivå. På dette stadiet vil klagen bli sendt til styret. Forespørselen om kontroll på styrets nivå bør bekreftes innen en uke etter mottak av det. Bekreftelsen skal si hvem som skal behandle saken og når klageren kan forvente et svar.

EU-kommisjonen har opprettet en forbrukerplattform (ODR) som lar forbrukere som har en klage på et produkt eller en tjeneste kjøpt på nettet, sende inn klagen via et online klageskjema. For detaljer om denne plattformen, besøk http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

VILKÅR OG BETINGELSER

Ingen uttalelser eller salgsvilkår som er inkludert i disse vilkårene påvirker eller begrenser dine lovbestemte rettigheter som definert i EUs forbrukerrettighetsdirektiv, Forbrukerrettighetsloven 2015 eller Forbrukeravtalene (informasjon, kansellering og tilleggskostnader) forskrifter 2013.

Alle bestillinger av varer som er akseptert fra Gear4Music Limited (leverandøren) er akseptert under følgende betingelser, som skal inngå som en del av og regulere salgskontrakten. Godkjenning av varer av kunden skal anses som godkjennelse av disse salgsbetingelsene med mindre kunden melder leverandøren skriftlig innen 15 dager etter mottak av dette brevet eller levering av varer. Ethvert begrep som søkt å bli pålagt av en kunde, enten i et dokument eller på annen måte som er i konflikt med, eller legger til disse betingelsene, er ikke akseptert. Ingen agent eller representant for leverandøren har autoritet til å endre disse forholdene.

Vi lagrer innholdet i denne kontrakten og vil sende deg informasjonen om bestillingen din samt de generelle vilkårene våre via e-post. Du finner vilkårene her til enhver tid. Detaljer om dine siste bestillinger finner du i kundeinnloggingen din.

BETALINGSBETINGELSER

For bestillinger som er lagt inn med kreditt- eller debetkort, vil betalingskortet bli debitert når bestillingen er bekreftet. Leverandøren forbeholder seg retten til ikke å godta betaling med kredittkort eller debetkort. Sjekker må være godkjent før levering av varer blir gjennomført. Dette tar 7-10 dager. Derfor anbefales direkte bankoverføring når betaling med kort ikke er mulig eller ikke akseptert. Leverandøren aksepterer kun kjøpsordrer på 30 dagers kredittvilkår fra anerkjente utdanningsinstitusjoner og statlige avdelinger. Varer forblir leverandørens eiendom inntil det er betalt i sin helhet, og leverandøren forbeholder seg retten til ikke å sende varer før det er mottatt en godkjent betaling.

FRAKT AV BESTILLINGER

Leverandøren skal ikke være bundet til en salgskontrakt før varene er mottatt av kunden. Som vist på produktsiden, er leveringsdatoer kun estimerte - leverandøren vil gjøre sitt beste for å overholde datoen som er oppgitt for levering. Mange produkter holdes på lager av leverandøren, men i noen tilfeller er datoen som er oppgitt en estimert tid for hvor lang til det vil ta å bestille varen fra produsenten og levere den til kunden. Leverandøren forbeholder seg retten til å del-sende bestillinger, men vil ikke kreve mer enn den totale annonserte leveringsprisen for ordren i sin helhet.

VARER SKADET UNDER TRANSPORTERING

 1. Varer mottatt av kunden som har blitt skadet under transportering må rapporteres til leverandøren så snart som mulig, og senest innen 14 dager etter mottak av varene.
 2. Leverandøren vil samle inn skadede varer fra kunden og levere erstatningsvarer så raskt som mulig for egen regning.
 3. Leverandøren påtar seg ansvaret for varens tilstand inntil de blir levert til kunden, så enhver skade eller brudd underveis ligger i Leverandørens ansvar, men hvis noe skjer etter at det er levert til kunden, er kundens dedikerte trygge sted eller kundens nominerte nabo, er kundens ansvarlig, og leverandøren kan ikke påta seg noe erstatningsansvar.
 4. Leverandøren vil ikke påta seg noe ansvar for varer skadet under transport hvis kunden rapporterer om skaden mer enn 14 dager etter mottak av varene.
 5. Leverandøren vil godtgjøre rimelige returkostnader dersom kunden kan gi uavhengig bevis på at skaden kan tilskrives leverandøren eller den instruerte kureren.
 6. Hvis til tross for passende og sikret emballasje, blir kundens returnerte varer skadet under transport fra kunden til leverandøren, vil leverandøren ta ansvar hvis innsamlingen og leveringen er ordnet og tilrettelagt av leverandøren.
 7. Hvis kunden har avtalt å sende varen tilbake til leverandøren på kundens bekostning, aksepterer leverandøren ikke noe ansvar, og kunden vil måtte kontakte sitt budfirma for kompensasjon for tap av refusjon eller stole på sin valgte transportforsikring.

LEVERING AV FEIL VARE

 1. Varer mottatt av kunden som kunden anser som feil-leverte varer, må rapporteres til leverandøren så snart som mulig, og senest innen 14 dager etter mottak av varene.
 2. Leverandøren vil samle inn uriktige varer fra kunden og levere erstatningsvarer så raskt som mulig for egen regning.
 3. Kunden har et ansvar for å returnere den uriktige varen eller en gjenstand som tilfeldigvis er levert til Kunden av leverandøren uten ordre eller betaling.
 4. Hvis kunden ikke returnerer det, vil leverandøren belaste kunden hele kostnaden for varen.

TILBAKEKALLELSE ELLER AVBESTILLING AV BESTILLINGER

 1. Kunden har rett til å kansellere en bestilling på varer kjøpt fra leverandørens nettsted eller plassert over telefon eller per e-post senest 30 dager etter levering. For enhver kansellering av en ordre innenfor kundens lovbestemte rettigheter eller under leverandørens pengene-tilbake-garanti, er kunden ansvarlig for å returnere varene til leverandøren på kundens egen regning.
 2. Bestillinger kan avbestilles per brev, e-post eller telefon.
 3. Varer må returneres senest 14 dager fra den dagen kunden formidlet avbestillingen til leverandøren.
 4. Det er noen begrensninger for produkter som kan avbestilles etter levering, men som følger:
  • Programvare, CDer og DVDer som brukes, ikke lenger er forseglet og / eller registrert hos produsenten i Kundens navn;
  • Gjenstander som kommer direkte i kontakt med nese, ører eller munn, for eksempel inn-øreskjermer eller trevindvind, som normalt selges forseglet i en butikk og ikke kan testes av hygieniske årsaker;
  • Elementer som har blitt blandet / installert uadskillelig med andre gjenstander etter levering eller endret på noen måte.
 5. Kunden anbefales å pakke ut produktene sine nøye, ta vare på all emballasje, undersøke varene og hvis de ikke vil ha varene, legge dem tilbake i esken for sikker returnering.
 6. Leverandøren kan kansellere enhver bestilling som er lagt inn av en kunde inntil varene er mottatt av kunden hvis leverandøren ikke lenger er i stand til å levere varen, det har skjedd en betydelig prisendring på varen, eller hvis leverandøren mistenker at transaksjonen er uredelig . Hvis en ordre blir kansellert av leverandøren, vil eventuelle penger som er betalt av kunden bli tilbakebetalt i sin helhet innen 10 dager.

KUNDERETUR:

 1. Produktene kan returneres for full refusjon innen 30 dager etter levering.
 2. Forutsatt at kunden informerer leverandøren innen 30 dager etter levering til kunden, vil leverandøren tilbakebetale standard leveringskostnader.
 3. Hvis kunden avbestiller en bestilling i samsvar med sine lovbestemte rettigheter eller ønsker å returnere en vare under leverandørens pengene-tilbake-garanti, er kunden ansvarlig for å returnere varene til leverandøren. Returmottakerforespørsler gjort for avbestilte bestillinger vil påløpe en kostnad, hvis beløp avhenger av størrelsen og vekten på varen.
 4. Hvis leverandøren mottar varer som ikke har blitt behandlet med rimelig omhu, skal leverandøren redusere kundens refusjonsbeløp som tilsvarer reduksjonen i varens verdi.
 5. Noen varer er bare kvalifisert for pengene-tilbake-garanti hvis de returneres til selgeren ubrukt og forseglet i originalemballasjen, og i tilfelle programvare, uregistrert. Disse varene inkluderer:
  • Programvare
  • CDer og DVDer
  • Høretelefoner i øret og skjermer i øret
  • Ørepropper og ørebeskyttelse
  • Munnstykker, vass osv. For instrumenter til treblåsing og messing
  • Produkter for munn / lepper
 6. Alle returnerte treblåsingsinstrumenter og messinginstrumenter har et saneringsgebyr på £ 5 hvis de ikke returneres ubrukt og med sin hygieneforsegling intakt.
 7. Hvis en kunde returnerer en smart eller tilkoblet enhet, rådes de til å sørge for at de kobler enheten fra hjem- eller firmanettverket og sletter eller fjerner tilknytningen til deres personlige kontoer, for eksempel Google, Spotify eller Amazon Alexa. Hvis en enhet har datalagringsfunksjonalitet, må alle private data slettes før varen returneres til leverandøren. Leverandøren vil forsøke å tilbakestille alle slike enheter, men leverandøren garanterer ikke dette og aksepterer ikke noe ansvar for skader forårsaket av misbruk av tredjepart.
   

DEFEKTIVE VARER INNEN STANDARD GARANTI:

 1. Alle produktene har 5 års garanti med mindre annet er angitt.
 2. Hvis varer blir mangelfull på grunn av produksjonsfeil innen 180 dager etter kjøpet, vil leverandøren sørge for innsamling og reparasjon av produktet.
 3. Hvis produktet ikke kan repareres innen 60 dager, vil det bli utstedt et erstatningsprodukt, som ikke vil være eldre og ikke være i dårligere stand enn det opprinnelige produktet som returneres av kunden.
 4. Hvis varen blir mangelfull i løpet av garantiperioden, men etter 180 dager fra leveringsdatoen, gjelder de samme betingelsene som ovenfor, men kunden vil bli forventet å betale for rimelige trinn for å bevise produksjonsfeilen og for kostnadene ved retur produktet til leverandøren.
 5. Produkter kan ikke returneres til selgeren for tilbakebetaling senere enn 30 dager etter levering, med mindre leverandøren ikke er i stand til å oppfylle sine garantiforpliktelser.
 6. Denne garantien utelukker elementer som har blitt mangelfull på grunn av feil bruk, utilsiktet skade eller andre reason enn produksjonsfeil.
 7. Hvis det blir funnet at en vare er feil ved tilbakeleveringen til leverandøren og ikke er i løpet av 30 dager pengene tilbake-garanti, vil leverandøren returnere varen til kunden for en liten kostnad.
 8. Leverandøren anbefaler at kunden forsikrer sine varer.

FORPLIKTELSE:

 1. Leverandøren er ikke ansvarlig for tap av virksomhet eller inntekt under noen omstendigheter.
 2. Selv om leverandøren gjør alt for å sikre at varene som leveres samsvarer i enhver henseende med spesifikasjonen eller beskrivelsen gitt slik tilfellet måtte være, er leverandøren ikke ansvarlig for mindre variasjoner i spesifikasjonen, og ingen slike mindre variasjoner skal være gjenstand for noen krav mot leverandøren.
 3. Leverandøren vil ta all rimelig omhu, for så vidt den er i sin makt til å gjøre det, for å holde detaljene om kundens ordre og betaling trygt, men i mangel av uaktsomhet fra selgerens side, kan ikke leverandøren holdes ansvarlig for ethvert tap Kunden kan lide hvis en tredjepart anskaffer uautorisert access til data Kunden gir ved tilgang til eller bestilling fra leverandørens nettsteder.

UTVIDEDE GARANTIVVILKÅR OG BETINGELSER:

Disse vilkårene og betingelsene skal endre standardbetingelsene for en spesifikk vare i tilfelle kunden kjøpte en utvidet garanti med den varen og skal erstatte de relevante klausulene i standardbetingelsene. Hvis det ikke gis noe annet begrep i disse vilkårene, forblir standardklausulene gjeldende.

DEFEKTIVE VARER INNEN GARANTI:

 1. Hvis produktet blir mangelfullt på grunn av en produksjonsfeil i løpet av en toårsperiode, vil leverandøren sørge for gratis retur.
 2. Etter to år er kunden ansvarlig for kostnadene for å returnere varen til leverandøren og kostnadene for å levere varen tilbake til kunden.
 3. Leverandøren refunderer rimelige returkostnader dersom kunden kan gi uavhengig bevis på at feilen kan tilskrives leverandøren eller produsenten.

TILBAKEHOLD ELLER AVBESTILLING AV BESTILLINGER:

 1. Med forbehold om unntak av garanti som beskrevet i dette dokumentet, kan produkter returneres for full refusjon innen antall dager som er oppgitt fra levering.
 2. I stedet for leverandørens standard 30-dagers pengene-tilbake-garanti, er det opptil 180 dager tilgjengelig (den nøyaktige mengden dager er oppgitt på produktsiden). Dette er underlagt følgende:

  For returforespørsler gjort innen 30 dager etter levering:
  • Kunden må sende produktene tilbake til leverandøren, eller alternativt kan leverandøren avtale innkreving mot et gebyr avhengig av størrelsen og vekten på varen.
  • Eventuelle standard leveringskostnader som blir brukt på kundens ordre vil bli refundert.
  • Kostnaden for den utvidede garantien vil bli refundert.

  For returforespørsler fremsatt etter 30 dager etter levering:
  • Hvis tilbakebetalingsgarantien tas opp etter 30 dager etter levering, men opp til 180 dager etter levering, må kunden sende produktene tilbake til leverandøren, eller alternativt kan selgeren ordne innkreving mot et gebyr avhengig av størrelse og vekt på gjenstanden.
  • De opprinnelige leveringskostnadene for bestillingen vil ikke bli refundert
  • Den utvidede garantiavgiften kunden opprinnelig betalte vil ikke kunne refunderes.

KOSTNADER FOR UTVIDET GARANTI
 1. For kunder i noen avsidesliggende eller fjerntliggende områder kan prisen på den utvidede garantien være marginalt høyere, på grunn av potensialet for høyere transportkostnader for innsamling og levering.
 2. Kunden vil kunne se denne prisen når de oppgir adresseinformasjonen under kassen.

KONTANTBETINGELSER:

Hvis kunden ikke har brukt garantien etter garantiperioden, kan de skrive til leverandøren med en kopi av garantibeviset og den opprinnelige kjøpsfakturaen innen en måned etter utløpsdatoen, og leverandøren vil sende deg en sjekk på 50% av den opprinnelige garantikostnaden.

OVERFØRING AV GARANTI:

 1. Hvis kunden overfører eierskap til de garanterte varene, må leverandøren informeres via e-post om den nye eierens detaljer, inkludert navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer innen 30 dager etter varen ble solgt.
 2. Unnlatelse av å gjøre dette ugyldiggjør garantien, og det kan ikke gjøres krav fra den nye eieren.
 3. Cashback etter garantiperioden er ikke gyldig når en garanti er overført.

LÅNUTSTYR:

 1. Hvis produkter som dekkes under betingelsene i denne garantien ikke blir reparert innen 30 dager etter mottak av varer hos Gear4music, kan kunden be om en gratis lånepost.
 2. Låneposten er ikke ment som en direkte erstatning, og kan være at den ikke har samme pris eller har de samme funksjonene som det originale produktet, men det skal ha lignende funksjonalitet. (f.eks. hvis det digitale pianoet ditt går i stykker, kan vi låne deg ut noen annen type digitalt piano til produktet er reparert, eller til vi er enige om en erstatningsmodell eller cashback som beskrevet i denne policyen)
 3. Låneartikler skal forbli Gear4music eiendom til enhver tid, men må være forsikret for tyveri og skade av kunden.

UTSETTINGSPRODUKTER:

 1. Hvis en vare ikke kan repareres innen 60 dager, vil en tilsvarende erstatningselement med lignende funksjonalitet bli levert.
 2. Erstatningsartikler er ikke nødvendigvis nye, men vil være fullt funksjonelle og ikke være eldre enn varen de erstatter.
 3. Erstatningsprodukter vil ikke være dyrere enn produktet de erstatter.
 4. Erstatningsproduktets egnethet skal drøftes med kunden, men den endelige avgjørelsen om deres egnethet skal tas fra Gear4Music.
 5. Eventuell reparasjon eller utskifting av et mangelfullt produkt vil ikke fornye eller forlenge denne garantien utover den opprinnelige utløpsdatoen for garantien.

KONTANTRABATT:

I løpet av garantiperioden, i tilfelle et vellykket krav, kan en passende erstatningsartikkel ikke leveres som beskrevet ovenfor, eller det foreslåtte erstatningsproduktet har en vesentlig forskjellig spesifikasjon til det originale produktet som ikke er akseptabelt for kunden, deretter en kontant refusjon vil bli tilbudt etter at avskrivninger er brukt basert på følgende prosentandel av den opprinnelige kjøpesummen:

1. år: 100%, 2. år: 70%, 3. år: 45%, 4. år: 30%, 5. år: 20%, 6. år: 15%.

Den utvidede garantiprisen tilbakebetales ikke.

Varer som erstattes eller har fått en kontantrabatt vil bli eiendommen til Gear4music.

KANSELLERING AV POLICY:

Policyen for utvidet garanti kan kanselleres når som helst og det gis en pro-rata rabatt basert på hvor lang tid policyen har igjen. Policyen kan imidlertid ikke kanselleres hvis et krav allerede er fremsatt.

GARANTIEKSLUDERINGER:

Denne garantien er designet for å dekke produsentens feil. Hvis varen mislykkes av en reason annen reason ikke på grunn av produsentfeil, inkludert noen av følgende årsaker, er ikke denne garantien gyldig:

 • Misbruk eller feilbehandling
 • Produktet brukes til noe det ikke er designet for (misbruk)
 • Slitasje utover designintensjonene til produktet
 • Uheldige miljøforhold
 • Produktet er endret eller endret
 • Feilen var forårsaket av bruk av tilbehør eller tilleggsdeler som ikke er sertifisert for å fungere av produktprodusenten
 • Det er brukt en upassende strømforsyning eller batteri
 • Utilstrekkelig pleie og vedlikehold

ANNEN INFORMASJON

I henhold til nyere lovgivning er vi forpliktet til å påpeke at du ikke trenger å kjøpe en utvidet garanti samtidig som du kjøper varene dine. Du har rett til å shoppe rundt, og vi vil aktivt oppfordre deg til å gjøre dette. Denne garantien leveres som en tilleggstjeneste til kundene våre, og vi tror virkelig det er verdt det lille beløpet det koster.

Denne garantien er et eksklusivt tilbud og driftes og støttes økonomisk fra Gear4Music Limited. Kompensasjonsordningen for finansielle tjenester gjelder ikke denne garantien, og beløp er ikke inngjerdet fra Gear4music Limited. Denne garantien er ikke en forsikring, og vi foreslår at du også forsikrer varene dine mot tyveri og skade.

Når du kjøper et produkt, er du beskyttet av lovgivning som Forbrukerrettighetsloven 2015 (med endringer). Hvis produktet ikke er solgt av tilfredsstillende kvalitet eller egnet til formål, har du rett til å kreve reparasjon eller utskifting i opptil 6 år (5 i Skottland). I løpet av de første seks månedene må forhandleren bevise at varene du kjøpte oppfylte de nødvendige standardene. Etter de første seks månedene er det opp til deg å bevise at produktet var feil da det ble levert: dette kan innebære at du tar rettslige forhandlinger. Mer informasjon om forbrukerrettigheter kan fås fra dine lokale Trading Standards Services. Mer informasjon om forbrukerbeskyttelse fra urimelige handelsforskrifter 2008 finner du her .

Forbrukerrettighetsloven 2015 dekker deg under helt spesifikke omstendigheter dersom utstyret ditt skulle gå galt etter kjøpet. Vår utvidede garanti gir mye mer omfattende dekning. Denne garantien vil fjerne stresset og bryet med å stille krav utover produsentens standard garantiperiode.