Søk om en skole-/institusjonskonto

Hvis du representerer eller arbeider for en utdanningsinstitusjon (skole, høyskole eller universitet) kan du søke om en Gear4music-skolekonto. Dette vil gi deg tilgang til spesielle skolepriser på bestemte produkter, og gjør at du kan bestille på nettet med et rekvisisjons-/innkjøpsnummer fra institusjonen din. Vennligst kontroller at alle adresse- og kontaktdetaljer som er angitt i forespørselen er detaljene til institusjonen.


Institusjonsdetaljer

Adresse- og kontaktinformasjon