Gongonger

Gongonger er en mer uvanlig trommestil som ligner på en tom og har et enkelt, stort trommeskinn som er strukket over et skjell med stor diameter. De produserer en høy lyd med lav tonehøyde.

View All Information

Gongonger

Første 2 produktvisninger